NOTIFIKACIJA/AUTORIZACIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Pojedina hrana i sastojci hrane te njihova komunikacija prema potrošačima mora biti odobrena prije stavljanja na tržište


Orbisano d.o.o. pomaže u postupku notifikacije i komunikaciji s relevantnim državnim tijelima.