DIJETETSKI PROIZVODI - HRANA ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBEHrana koja je posebna zbog svojih karakteristika ili načina proizvodnje, namijenjena ispunjavanju određenih prehrambenih potreba. Hrana za specifične ciljane skupine, obuhvaća


1. početna i prijelazna hrana za dojenčad,

2. prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,

3. hrana bez glutena,

4. hrana namijenjena osobama s poremećajem metabolizma ugljikohidrata (dijabetes),

5. hrana s niskom i smanjenom energetskom vrijednosti namijenjena za smanjenje tjelesne mase,

6. hrana namijenjena sportašima i osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću,

7. hrana za posebne medicinske potrebe


Prije stavljanja na tržište, potrebno je provesti postupak notifikacije


2013 izdana je nova Uredba o dodacima prehrani kojom se revidiraju postojeće kategorije.