LABELLING COMPLIANCE  AND  REGULATORY AFFAIRS MANAGEMENT

Sveti Duh 176

10 000 Zagreb, Croatia

 Tel: +385 1 370 7716

Fax: +385 1 377 6427

orbisano@orbisano.hr

orbisano@zg.t-com.hr

Orbisano Index

DEKLARIRANJE (OZNAČAVANJE) PROIZVODA

Deklariranje proizvoda vrlo je osjetljivo područje zbog svoje kompleksnosti, zbog potrebe za osiguravanjem potrošača te rastućom svjesnosti potrošača.

Svaki proizvod mora biti ispravno označen te usklađen s regulativom u zemlji u kojoj se stavlja na tržište.


Vrlo je izazovno i zahtjevno pratiti konstantne promijene u zakonodavstvu. Kvalitetno planiranje i uzimanje u obzir predstojećih promijena je ključ uspjeha.


Naš je cilj osigurati da naši klijenti na tržište stavljaju sigurne proizvode usklađene sa postojećom regulativom te sigurnosnim standardima.

Zašto je važno imati

dobro deklariran proizvod

Označavanje hrane je vrlo strogo regulirano područje u Europskoj Uniji, kao i u zemljama regije.Ono pored zaštite potrošača, treba udovoljiti i poštivanju proizvođačke i poslovne tajne, omogućavati slobodu kretanja hrane i dr.


Iako je osnovna ideja i cilj postići što višu razinu usklađenosti u zemljama članicama u EU, u praksi to nije uvijek slučaj.


Čak i u slučajevima gdje je visoka razina harmoniziranosti, razlike u nacionalnim propisima su prisutne. Znati koji se zahtijevi primenjuju za proizvode i kako ih što bolje ispuniti i uskladiti u raznim zemljama od presudne je važnosti za proizvođače, uvoznike i distrubutere.


Označavanje hrane

Mi ćemo vam potvrditi sve aspekte usklađenosti vašeg proizvoda uključujući:

Izgled kreativnog rješenja i deklaracije, obavezne i dobrovoljne informacije: primarno i sekundarno pakiranje, naziv proizvoda, sastojke, alergene, zemlju podrijetla, oznaku roka valjanosti, sljedivost proizvoda, tvrdnje (prehrambene i zdravstvene), komunikaciju na pakovanju, višejezičnu deklaraciju, nutritivnu tablicu itd.


NOVOSTI U OZNAČAVANJU HRANE

Uredba br.1169/2011 o informiranju potrošača o hrani  


Primjena Uredbe 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani konsolidira regulativu za označavanje, reklamiranje i prezentirane hrane i regulativu za nutritivno označavanje hrane.

Ovo je jedna od najvećih promijena i zahvatiti će veliki broj sudionika u opskrbi hrane.


Značajne novosti su:


 Propisana je minimalna veličina slova- bolja vidljivost i čitljivost deklaracije

 Obavezno navođenje alergena za zapakiranu i nezapakiranu hranu

 Navođenje zemlje podrijetla- jasne odredbe o tome koja hrana mora navoditi zemlju podrijetla

 Odredbe za prodaju na daljinu

 Obvezno navođenje nutritivne deklaracije


13.12.2014. obvezna primjena


13.12.2016. obveza navođenja nutritivne deklaracije


Uredba br.1924/2006 o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani

Propisuje uvjete korištenja i popis odobrenih prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji  koje je odobrila EFSA i Europska komisija.

Uz to, propisuju se i uvjeti i način reklamiranja proizvoda sa prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama.

Mi imamo dugogodišnje iskustvo u savjetovanju vezanim za deklariranje proizvoda.

Vodimo vas kroz proces usklađivanja proizvoda od početne ideje do izrade finalnog kreativnog rješenja.

Labelling